Finišujú sa niektoré stavebné práce v našom meste

V ostatných dňoch mesto finišuje niektoré stavebné akcie.  Medzi nich patrí aj :

1./ Rekonštrukcia Materskej školy na Letnej č.5

2./ Stavebná úprava parku okolo tejto materskej školy (vrátane nového oplotenia od evanjelického kostola)

3./ oprava fasády mestskej renesančnej zvonice, či

4./ dokončenie bezbariérové vstupu do budovy Základnej školy M. R. Štefánika.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X