Finančná podpora zo SFZ na futbalový štadión v Spišskej Belej

Slovenský futbalový zväz získal finančnú podporu na základe rozhodnutia vlády SR zo štátneho rozpočtu na modernizáciu futbalovej infraštruktúry na celom Slovensku. Mesto Spišská Belá v rámci tohto projektu SFZ s názvom “Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry” podalo žiadosť na SFZ na získanie finančného príspevku na dokončenie niektorých stavebných prác na futbalovom štadióne v Spišskej Belej (to, čo sa nezrealizovalo pri výstavbe štadióna v roku 2012). Výkonný výbor SFZ na základe odporúčania pracovnej skupiny schválil zoznam úspešných žiadateľov o finančný príspevok vrátane výšky finančných príspevkov na jednotlivé projekty. Mesto Spišská Belá získalo od SFZ dotáciu vo výške 20 000 EUR (žiadalo 21 000 EUR). Náklady projektu sú odhadované vo výške 28 tis. EUR, z toho povinné spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 25 %, teda 7 tis. EUR. V rámci tohto projektu sa na futbalovom štadióne dokončí chýbajúce plechové oplotenie okolo štadióna (z dvoch strán o dĺžke cca 120 metrov) v rovnakom prevedení ako je oplotenie pred parkoviskom a rovnako sa upraví aj povrch na futbalovej tribúne. Práce by sa mali zrealizovať ešte do konca tohto roka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X