Fašiangové popoludnie seniorov v kaštieli Strážky

V nedeľu 4. februára 2018 sa konalo v Kaštieli Strážky už 13. fašiangové popoludnie pre seniorov z nášho mesta a okolia. Tak ako aj po iné roky, aj tento rok toto posedenie pripravili zamestnanci Zariadenia opatrovateľskej služby v Strážkach pod vedením Renáty Charitunovej.  Posedenie sa konalo pod záštitou primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka, ktorý na úvod všetkých privítal. Medzi pozvanými bola aj Eva Germanová, farárka evanjelického cirkevného zboru a.v., Martin Schreiner, kaplán rímsko-katolíckej farnosti v Spišskej Belej  a niektorí zamestnanci mesta. Samozrejme nechýbali ani hlavní hostia fašiangovej oslavy – klienti ZOS Strážky, seniori z Denného centra (Klubu dôchodcov) v Spišskej Belej i seniori zo Strážok, Spišskej Belej a z okolia.

V bohatom programe, ktorým prítomných slovom sprevádzala Alena Konkoľová, zamestnankyňa ZOS, sa predstavila ľudová hudba Zamiškovci, ale aj samotní zamestnanci ZOS, ktorí pripravili zábavné súťaže i zaujímavé stvárnenie hudobnej skladby „Holky z naši školky“.

Poďakovanie patrí sponzorom tohto podujatia: Marko Tatry s.r.o. Spišská Belá, Jozef Kušmirek Spišská Belá, Proflexicom, s.r.o. Huncovce, Cukráreň Mária Spišská Belá –Strážky, Jozef Ištocy Ovomix Spišská Belá.  Ako uviedol primátor mesta, poďakovanie patrí najmä kolegyniam zo ZOS Strážky, ktoré vo svojom voľnom čase a čiastočne aj na vlastné náklady pripravili výborné fašiangové popoludnie pre ostatných. ĎAKUJEME !!

Môže Vás zaujímať...