Európsky dohovor o krajine sa dotýka aj nás

Estetický krajinný obraz či charakteristický vzhľad krajiny je potrebný pre všetkých. Prostredníctvom pohľadu na krajinu sa dokážeme napr. orientovať a jej zmenu vnímame najčastejšie prostredníctvom prirodzeného striedania sa ročných období. Ochrana charakteristického vzhľadu krajiny spočíva v zachovaní charakteristických znakov, ktoré ju reprezentujú. Ich zánikom sa mení celý jej vzhľad.

Členské štáty Európskej únie si uvedomujú dôležitosť rozmanitosti jednotlivých krajín. Dohovorom o krajine ustanovili dôležitý nástroj zameraný na starostlivosť o krajinu. Prijatý bol vo Florencii v roku 2000 a Slovensko ho ratifikovalo už v roku 2005. V konkurencii ostatných krajín je prístup Slovenska ku krajine výnimočný. Na ocenenie hodnotnej a kvalitnej krajiny Slovensko organizuje napr. súťaž Cena Slovenskej republiky za krajinu. V roku 2017 bolo na toto prestížne ocenenie nominované aj mesto Spišská Belá s projektom Obnova rašelinísk v katastri mesta Spišská Belá. Slovensko oceňuje aj vidiecku krajinu v súťaži Dedina roka a mestskú krajinu v súťaži Enviromesto. Každoročne, už 22 rokov, Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia pripravuje odbornú konferenciu Krajina-Človek-Kultúra. V minulom roku bola konferencia sprievodným podujatím medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm – tradičného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji.

Dňa 19. marca 2019 sa v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene konal Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2019. Pozvánku na toto podujatie obdržalo aj mesto Spišská Belá. Na zaujímavých a podnetných odborných prednáškach sa za naše mesto zúčastnila Paula Grivalská z oddelenia životného prostredia mesta a František Pisarčík – konateľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Belá, s. r. o. K výstupom patrí napr. odkaz pre samosprávy, že pre dobro krajiny a pohodu ľudí, ktorí v nej žijú, je potrebný vyvážený rozvoj infraštruktúry zohľadňujúci ochranu prírody a udržateľné riešenia.

Nástrojom pre plánovanie v krajine pre mestá a obce je územnoplánovacia dokumentácia.

Môže Vás zaujímať...