Európsky deň čísla 112

Európa si dnes po 11-krát symbolicky pripomína číslo tiesňové volania. Európska komisia spolu s Európskym parlamentom a Radou Európskej únie v roku 2009 v Bruseli vyhlásila 11. február za Európsky deň čísla 112. Chceli tým prispieť k lepšej informovanosti o tomto čísle. Číslo 112 sa zaviedlo už v roku 1991 s cieľom uľahčiť občanom, najmä cestujúcim a turistom, prístup k pomoci v tiesni v celej Európskej únii (dovoláte sa naň však aj v Srbsku, Švajčiarsku či Turecku). Slovensko toto číslo zaviedlo 1. júla 2003. Už 17 rokov majú telekomunikačné spoločnosti povinnosť poskytovať informácie na zabezpečenie lokalizácie volajúceho, aby ho zložky záchranného systému mohli rýchlejšie nájsť.

Osvetová činnosť v rámci Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 je zameraná predovšetkým na deti, mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele využitia čísla tiesňového volania 112, hlavne o efektívnej komunikácii s operátormi pri volaní na číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri záchrane života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

Linka 112 je telefónne číslo slúžiace na privolanie zložiek integrovaného záchranného systému z najbližšieho koordinačného strediska v prípadoch ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb. Linka je bezplatná a slúži 24 hodín denne.

Kedy volať na číslo 112?

Napríklad v prípade: požiaru; prírodnej katastrofy; závažných dopravných nehôd; závažných poranení; lúpežného prepadnutia či krádeže; ak nájdete podozrivú batožinu, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina; ak nájdete osobu ležiacu na zemi v bezvedomí; ak ste svedkom násilia alebo výtržností; ak ste svedkom pokusu o samovraždu; alebo ak chcete polícii oznámiť skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X