Európsky deň 112

Európa si 11. februára symbolicky pripomenie Európsky deň čísla tiesňového volania 112. Zámer zaviesť jednotné číslo tiesňového volania sa podarilo zrealizovať  v roku 1991. Dôvodom bolo vytvoriť popri existujúcich národných číslach tiesňového volania jedno číslo rovnaké pre všetky členské štáty Európskej únie. V Slovenskej republike bolo číslo 112 zavedené 1. júla 2003.

Osvetová činnosť v rámci Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 je zameraná predovšetkým na deti, mládež a širokú verejnosť s cieľom neustále zvyšovať povedomie verejnosti o účele využitia čísla tiesňového volania 112, hlavne o efektívnej komunikácii s operátormi pri volaní na číslo tiesňového volania 112 a tiež s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní, čo môže významne pomôcť pri záchrane života, zdravia občanov, majetku a životného prostredia.

Linka 112 je telefónne číslo slúžiace na privolanie zložiek integrovaného záchranného systému z najbližšieho koordinačného strediska v prípadoch ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb. Linka je bezplatná a slúži 24 hodín denne.

Kedy volať na číslo 112?

Napríklad v prípade: požiaru; prírodnej katastrofy; závažných dopravných nehôd; závažných poranení; lúpežného prepadnutia či krádeže; ak nájdete podozrivú batožinu, v ktorej by mohla byť umiestnená výbušnina; ak nájdete osobu ležiacu na zemi v bezvedomí; ak ste svedkom násilia, bitky alebo výtržností; ak ste svedkom pokusu o samovraždu; alebo ak chcete polícii oznámiť skutočnosti k trestnej činnosti alebo informácie k hľadaným alebo prenasledovaným osobám.

Vyhýbajte sa zneužívaniu čísla tiesňového volania 112!

Ak pomoc skutočne nepotrebujete, toto číslo zbytočne neblokujte, pretože sa takto znemožňujete dovolať o pomoc človeku v tiesni.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X