Ešte na slovíčko k Mierovej ulici

Po asfaltácii výtlkov (dier) na ceste za panelákmi na Mierovej ulici mesto upravilo povrch aj zvyšnej časti cesty (ten, ktorý bol štrkový). Ako už bolo publikované v mestskom spravodaji aj na webovej stránke mesta (nechceme sa opakovať), táto úprava povrchu aj tejto štrkovej časti cesty je dočasným riešením do jej komplexnej rekonštrukcie. Keďže na tejto ceste bolo cca 10-15 cm rozjazdeného štrku, v ktorom sa urobili značné diery, mesto zvážilo, že len dosypávanie ďalšieho štrku do tých istých dier, nemá veľký zmysel. Aj preto to trochu trvalo, nakoľko sa hľadal najprv vhodný spôsob ako túto cestu upraviť a potom toho, kto má stroje (špeciálny drvič povrchu) práve na takúto úpravu. Primátor mesta mal možnosť túto technológiu vidieť v lete na úprave lesných ciest v Štátnych lesoch TANAP-u (odtiaľ inšpirácia). Pri tejto úprave mesto využilo viac-menej úplne novú technológiu využívanú na úpravu štrkových povrchov, ktorá spočíva v tom, že existujúci povrch sa „rozomelie“ opätovne do formy štrku a ten istý štrk sa opätovne zavalcuje ťažkým vybračným valcom (táto technológia sa využíva najmä pri úprave lesných ciest).

A ako dlho to vydrží ? Je to dočasné riešenie (môže to byť niekoľko mesiacov, lesné cesty vydržia takto aj niekoľko rokov). Ale čo je podstatné, že to mesto stálo minimum financií a vieme takúto úpravu povrchu kedykoľvek zopakovať, nakoľko sa urobí to isté čo teraz (aj po niekoľkých mesiacoch, ak to bude potrebné). Ten istý povrch tej istej cesty sa „zomelie“ do hĺbky cca 10 cm, zarovná sa a opätovne sa zavalcuje (zhutní).

A len na doplnenie, už sa začalo aj s výstavbou a rozšírením niektorých inžinierskych sieti v tejto lokalite – tento týždeň bolo zrealizované rozšírenie elektrickej siete pre polyfunkčné objekty za obchodným domom a budúci týždeň sa začne realizácia rozšírenia telekomunikačnej siete. Takže sa napĺňa, čo bolo uvedené v ostatnom vyjadrení mesta k tejto téme. Len trochu trpezlivosti ….

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X