Dožinky 2019 v Brucku

smartcapture

Spišská Belá prijala pozvanie od partnerského mesta Bruck v Nemecku (pri Berlíne)  na ich mestské slávnosti „Dožinky 2019“, ktoré sa konali 28. – 29. 9. 2019.  Delegáciu nášho mesta viedol primátor mesta Jozef Kuna za účasti jeho zástupkyne Marty Britaňákovej a zamestnancov mesta  Slávky Tomalovej, Jany Neupauerovej, Evy Ďurišovej, Radoslava Kalafúta, Jána Suchanovského a tlmočníčky Aleny Schurdákovej. Súčasťou delegácie nášho mesta bola aj ľudová hudba Daniela Damera, ktorá žala úspech od prvého vystúpenia.

Súčasťou týchto osláv bolo aj slávnostné pomenovanie námestia pri železničnej stanici po neb. primátorovi mesta Bruck „Karlovi Heinzovi Borgmannovi“. Pamiatkovo chránenú  budovu železničnej stanice  odkúpilo mesto Bruck (od súkromnej osoby) a plánuje ju zrekonštruovať na bytové a nebytové priestory. Sobotné popoludnie hostitelia so zástupcami nášho mesta navštívili blízku poľnohospodársku oblasť, kde bola časť dožinkových slávností venovaná hlavne rôznemu druhu tekvice, tiež kvetom, ovociu a zelenine .

Mestský športový klub Slavoj Spišská Belá venoval kyticu kvetov neb. Albínovi Mescharovi, tak nedeľné ráno patrilo spomienke na nášho rodáka. Kyticu kvetov sme priniesli pre manželku pani Meschárovú, ktorú sme tiež poctili krátkou návštevou.  Obedná slávnostná svätá omša v evanjelickom chráme bola venovaná rodinám a poďakovaniu za tohtoročnú úrodu, bol to výnimočný zážitok, nakoľko sa do obradov zapojili celé rodiny a hlavne malé deti.  Od kostola asi 4 km pokračoval zaujímavý sprievod mestom, ktorí viedli primátori miest Bruck a Spišská Belá, tiež miestny kňaz a hudbou ich sprevádzala naša ľudová hudba. Dlhý sprievod tvorili spolky mesta – rybári, strelci, včelári, hasiči, mažoretky, športovci, jazdci na koňoch,  poľnohospodári, poľovníci, pracovníci mestských firiem a iní. Členovia jazdectva v Brucku zvážali hostí na kočoch do centra osláv. Slávnostné otvorenie dožiniek bolo výstrelom z dobového dela, ktorý odpálil sa aj náš primátor mesta. V hlavnom programe  účinkovala tiež naša ľudová hudba, potešili sa všetci, no hlavne rodáci z Podhorian, Malého Slavkova, Strážok, Veľkej Lomnice, Lomničky  a najmä rodáci z nášho mesta Spišská Belá. Členovia našej delegácie rozdávali počas ich vystúpenia prezenty zo Spišskej Belej, na veľkoplošnom plátne sa premietali filmy o meste Spišská Belá a o našom krásnom podtatranskom regióne,  podával sa ovčí syr a chlieb s bryndzovou nátierkou. Domáci obyvatelia boli dojatí, milo ich to prekvapilo. Oslavy sa skončili zaujímavou ohňovou šou.

Ako zhodne tvrdia všetci zúčastnení, návšteva bola veľmi inšpiratívna a príjemná.  Odniesli si z nej mnoho pozitívnej energie a nadobudli nové poznatky, ktoré určite využijú aj u nás v meste.  Počas týchto spoločných stretnutí sa veľa diskutovalo o doterajšej spolupráci, ako aj o forme a obsahu budúcej spolupráce, ktorej základom by mal byť každoročný plán kultúrno-spoločenských  aktivít oboch miest. Ďakujeme za milé prijatie.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X