„Dovidenia, milá škôlka, my už nie sme malí …..“

V kinosále mesta sa 29. júna 2018 rozlúčili so svojou škôlkou jej deti – predškoláci, na ktorých už od septembra čakajú naše základné školy. Z malých škôlkárov sa tak stanú veľkí školáci. Deti z Materskej školy na Mierovej ulici v Spišskej Belej v posledný deň školského roka 2017/2018 predviedli svojim rodičom a príbuzným pásmo ľudových piesní a tancov, predniesli rozlúčkové básne a piesne. Tento dôležitý deň prišiel s predškolákmi osláviť aj primátor Štefan Bieľak, ktorý im odovzdal Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania, ako aj malý darček od vedenia materskej školy. Predškoláci spoločne s p. primátorom poďakovali p. učiteľkám, p. riaditeľke školy, ako aj tetám kuchárkam a ujovi školníkovi a teda celej materskej škole za ich starostlivosť a za to, že z týchto detí urobili predškolákov pripravených nastúpiť do základnej školy. ĎAKUJEME !!!

Môže Vás zaujímať...