Dotazník o dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom kraji bol vytvorený anonymný dotazník zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy. Odpovede budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. Získané výsledky a závery budú podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja.

Termín možnosti vyplnenia je stanovený do 30.09.2020 na nasledujúcom odkaze: Verejná osobná doprava v Prešovskom samosprávnom kraji.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X