hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 6

Dotácia pre mestskú knižnicu

Mesto Spišská Belá sa aj v tomto kalendárnom roku uchádzalo o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v rámci výzvy č. 10/2020 v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc. Projekt s názvom Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2020 bol vyhodnotený ako úspešný. Dobrou správou pre čitateľov nášho mesta preto je, že knižničný fond v mestskej knižnici sa vďaka poskytnutej dotácii opäť rozšíri. Na tento účel sa nakúpia rôzne druhy kníh – jazykové a výkladové slovníky, encyklopédie, populárna, odborná a náučná literatúra, detská literatúra, slovenská pôvodná tvorba a tvorba slovenských autorov. Zakúpené budú aj knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Dotácia bola mestu Spišská Belá poskytnutá v plnom rozsahu vo výške 3 000 eur s nulovým spolufinancovaním zo strany mesta a uvedené financie je potrebné použiť do konca roka 2020.

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X