Dotácia na výmenu okien mestského úradu

Na mestskom úrade v Spišskej Belej sa ešte do konca tohto roka vymenia okná na priečelí budovy. Mesto už v uplynulých 2 rokoch postupne vymenilo okná na časti budovy mestského úradu a zároveň opravilo fasádu na tejto časti budovy. Zostala už len čelná stena (priečelie) budovy, kde treba vymeniť okná a následne opraviť fasádu. Týmto sa znížia aj prevádzkové náklady budovy (zníženie energetickej náročnosti) a zároveň sa vymenia staré (poškodené) drevené okná.

Na tento účel mesto získalo dotáciu 8 000 EUR zo štátneho rozpočtu (z kapitoly Ministerstva financií základe žiadosti podanej mestom). Samotná fasáda priečelia budovy sa však opraví až v budúcom roku, pričom potrebné financie na jej opravu pôjdu z rozpočtu mesta pre rok 2018.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X