Dotácia 18 tis. EUR na bezbariérový prístup do školy

Na základe výzvy Ministerstva školstva SR pripravilo Mesto Spišská Belá malý projekt na vybudovanie bezbariérového vstupov do prednej a zadnej budovy Základnej školy na Štefánikovej ulici. Ministerstvo školstva SR schválilo len 21 projektov na „Odstránenie stavebných bariér v základných školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím“. Medzi úspešnými je aj projekt Mesta Spišská Belá po názvom „Základná škola, Štefánikova 19, Spišská Belá – otvorená škola bez bariér“. Na základe tohto projektu bola mestu schválená dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 18 000 EUR. Tieto finančné prostriedky budú použité počas letných prázdnin na stavebnú úpravu schodiska pri vstupe do areálu školy (pri prednej budove), ktoré je v zlom technickom stave a tiež na úpravu schodiska do zadnej budovy. A teda budú zriadené dva bezbariérové vstupy. Ďakujeme za pekný darček k 145. výročiu založenia školy. A to ešte nie je všetko. Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 23. júna sa bude rozhodovať financovaní prístavby k prednej budove školy, v rámci ktorej by bol zriadený uvedený nový vstup do školy vrátane vstupnej haly s prechodom k zadnej budove a so zriadením novej zborovne pre učiteľov na poschodí, čí sa uvoľní jedna učebňa pre žiakov. Tak držme palce, aby sa našli na to finančné zdroje v rozpočte mesta a aby sa už počas týchto letných prázdnin zrealizovala aj táto prístavba, čo by zmenilo celkový dizajn budovy školy. Zároveň mesto už dostalo na svoj účet 60 tis. EUR z ministerstva školstva na prístavbu telocvične tejto školy, kde sa zriadia šatne a potrebné zázemie, o čom vás budeme informovať neskôr po spracované projektovej dokumentácie, pričom realizácia by mala prebehnúť koncom toho kalendárneho roka a začiatkom budúceho roka.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X