Doplnili sme nádoby na zber triedeného odpadu

Vedenie mesta Spišská Belá sa rozhodlo doplniť nádoby na zber triedeného odpadu. Maloobjemové kontajnery o objeme 1100 l určené pre komoditu papier, plasty a sklo pribudli na ulici Záhradnej pri križovatke s ulicou Novou, na ulici Slnečnej pri križovatke (pri štátnej ceste) a pri križovatke ulíc Novomeského a Továrenská. Ešte jednu zvyšnú žltú 1100 l nádobu na zber plastov sme umiestnili aj na Partizánskej ulici pri železničnej stanici. Mesto sa takto snaží znížiť donáškovú vzdialenosť obyvateľov k nádobám na zber triedeného odpadu. Nové kontajnery na zber papiera, plastov, skla a kovov vrátane VKM, pribudnú ešte v priebehu 1 mesiaca v Strážkach na parkovisku SNG a v lokalite IBV Samuela Webera v smere k záhradkárskej oblasti. Od začiatku tohto roka zberová spoločnosť – Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. realizuje zber triedeného odpadu častejšie, ako to bolo v minulom roku a preto by sme sa mali vyhnúť preplneným kontajnerom.

Ďakujeme, že triedite odpad!

Pripomienky a návrhy môžu obyvatelia mesta adresovať na e-mail: odpady@spisskabela.sk

Môže Vás zaujímať...