Dokončenie nového chodníka na ul. 1. mája a parkoviska pri Sintre

Mesto koncom júla ukončilo rekonštrukciu chodníka na ul. 1. mája. Okrem nového chodníka zriadilo aj 11 nových parkovacích miest pred obchodnou prevádzkou SINTRA. Vymenilo aj dlažbu na chodníku pred samotnou prevádzkou. Stavebné práce realizoval Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.. Mesto zároveň pred Sintrou osadilo novú informačnú tabuľu, lavičky, či stojany na bicykle. A tiež boli dosadené chýbajúce nové stromy (lipy). Slovak telecom urobil v tomto chodníku prípravu na novú optickú sieť. Spôsob riešenia úpravy chodníka musia oceniť najmä motoristi, keďže pred každým domom je zriadené min. 1 parkovacie miesto pre osobné auto.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X