Dokončenie chodníka medzi ul. Osloboditeľov a Slnečnou ulicou

Vo štvrtok 27.10.2016 mesto dokončilo stavebnú úpravu chodníka medzi ul. Osloboditeľov a Slnečnou ulicou. K úplnému ukončeniu tejto investičnej akcie, ktorá sa zrealizovala počas leta, chýbalo vyasfaltovať hornú časť tohto chodníka, ktorá zároveň plní aj charakter prístupovej cesty. Keďže išlo o väčší rozsah asfaltovania (šírka cca 3 m), tak táto časť zjazdného chodníka sa neasfaltovala ručne (popri spodnej časti chodníka, ktorú asfaltoval Mestský podnik Spišská Belá), ale finišerom popri asfaltácii Partizánskej ulice (robila to spoločnosť EUROVIA SK). A vzhľadom na súčasné počasie sa asi až v jarnom období urobia zvyšné terénne úpravy okolo tohto zjazdného chodníka.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X