Dočasná zmena vo vedení ZUŠ v Spišskej Belej

Primátor mesta Spišská Belá vymenoval za novú riaditeľku Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej Mgr. Janette Kubalovú s účinnosťou od 14.9.2017. Ide však len o dočasnú zmenu. Uvedená pedagogička výtvarného odboru tejto školy bola vymenovaná na výkon funkcie riaditeľky školy na návrh doterajšej riaditeľky na dobu určitú – počas trvania materskej, prípadnej aj rodičovskej dovolenky doterajšej riaditeľky školy Mgr. Zuzany Kosturko (Pavličkovej).

Príloha – foto: prvá zľava – Mgr. Zuzana Kosturko (Pavličková), prvá sprava Mgr. Janette Kubalová

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X