Dobrovoľný hasičský zbor si pripomenul patróna – svätého Floriána

Nástupom členov Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej pred hasičskou zbrojnicou sa 5. mája 2019 začala každoročná nedeľná slávnosť spomienky na patróna všetkých hasičov – svätého Floriána. Sprievod uniformovaných hasičov sa už po 10-ty krát v novodobej histórii DHZ potom presunul do rímsko-katolíckeho Kostola sv. Antona – pustovníka, kde nasledovala slávnostná svätá omša aj za účasti viceprimátorky nášho mesta Mgr. M. Britaňákovej a  členov Asistentského spolku v Spišskej Belej, ktorú celebroval dôstojný pán kaplán v Spišskej Teplici PaedDr. Samuel Štefanides.

Slávnostný sprievod sa po skončení svätej omše presunul do evanjelického kostola, kde si  členovia DHZ pri pamätnej tabuli  položením venca uctili pamiatku Samuela Webera, zakladateľa a prvého predsedu dobrovoľného hasičského zboru v našom meste. Predseda spišskobelianskych dobrovoľných hasičov Maroš Vaverčák sa poďakoval všetkým členom DHZ Spišská Belá  za ich nasadenie, aktivitu a chuť nezištne pomáhať vtedy, keď naši spoluobčania zažívajú ohrozenie životov a majetku v podobe ohňa či iných živelných pohrôm a s nasadením vlastných životov  práve oni vstupujú do zásahov.

Po oficiálnej  časti svätofloriánskej slávnosti sa členovia DHZ Spišská Belá stretli tento rok ,,doma“, vo svojich priestoroch v hasičskej zbrojnici, aby si neformálnymi rozhovormi oživili zaujímavé, náročné, veselé i náročnejšie situácie, ktoré prináša život dobrovoľných hasičov v našom meste.

Za organizáciu spomienkovej akcie a za spoluprácu pri jej realizácii v rámci tohtoročnej svätofloriánskej slávnosti vyslovuje poďakovanie predseda DHZ Maroš Vaverčák všetkým členom belianskeho DHZ, ako aj Mestu Spišská Belá, celebrujúcemu kaplánovi PaedDr. Samuelovi Štefanidesovi, Belianskemu asistentskému spolku a všetkým zúčastneným veľké poďakovanie.

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X