“Do práce na bicykli 2019”

Stáva sa už tradíciou, že v máji sa koná celonárodná kampaň, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce. Už po tretíkrát sa do tejto kampane zapojilo aj naše mesto.

Cieľom tejto súťaže je posilniť vnímanie cyklistiky ako ekologickej a zdravej formy dopravy, ktorá je vhodnou alternatívou ku každodennej individuálnej automobilovej doprave v mestách i obciach.

Tento ročník bude tematicky zameraný predovšetkým na upokojovanie dopravy v centrách slovenských miest a obcí s cieľom vytvárať podmienky pre bezpečný pohyb cyklistov a chodcov.

Táto súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2019 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému. Celková evidencia najazdených kilometrov je založená na dôvere, keďže cieľom súťaže je predovšetkým podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách.

Po ukončení súťaže budeme vyhodnocovať tri súťažné kategórie:
a) najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdia najviac kilometrov do práce a z práce a najlepšieho jednotlivca, ktorý najazdí najviac kilometrov do práce a z práce,
b) najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdia najväčší počet ciest do práce a z práce a najlepšieho jednotlivca, ktorý najazdí najväčší počet ciest do práce a z práce,
c) treťou kategóriou je tzv. Bonusová kategória. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci spomedzi všetkých, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 km na bicykli.

Viac informácií, možnosť registrácie a pravidlá súťaže nájdete na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X