Do práce na bicykli 2019

Stáva sa už tradíciou, že v máji sa koná celonárodná kampaň, ktorej hlavným poslaním je prezentovať záujem širokej verejnosti používať bicykel ako štandardný dopravný prostriedok pri ceste do práce. Už po tretíkrát sa do tejto kampane zapojilo aj naše mesto.

Cieľom tejto súťaže je posilniť vnímanie cyklistiky ako ekologickej a zdravej formy dopravy, ktorá je vhodnou alternatívou ku každodennej individuálnej automobilovej doprave v mestách i obciach.

Tento ročník bol tematicky zameraný predovšetkým na upokojovanie dopravy v centrách slovenských miest a obcí s cieľom vytvárať podmienky pre bezpečný pohyb cyklistov a chodcov.

Táto súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2019 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému. Celková evidencia najazdených kilometrov je založená na dôvere, keďže cieľom súťaže je predovšetkým podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách.

Do súťaže Do práce na bicykli sa tohto roku zaregistrovalo 99 samospráv. Spišská Belá sa umiestnila na peknom 28 mieste. Z nášho mesta sa prihlásilo 13 tímov so 45 súťažiacimi, ktorí spoločne najazdili 3 082,99 km a ušetrili tak 869,05 CO2 (kg).

Vyhodnotili sa tieto súťažné kategórie:
Najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdili najviac kilometrov do práce a z práce:
tím Vtáčatá z firmy Hengstler s. r. o. – 499,39 km.

Najlepší jednotlivec, ktorý najazdil najviac kilometrov:
pán Miroslav Strella z tímu Tour de Whirlpool (WHIRLPOOL Slovakia, s. r. o.) s 570 najazdenými kilometrami.

Najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdili najväčší počet ciest do práce a z práce:
tím CIMACI 2 (C.I.M.A. Slovakia, s. r. o.) s počtom 164 jázd.

Najlepší jednotlivec, ktorý najazdil najväčší počet ciest:
pani Katarína Stupeňová z tímu Vtáčatá – 44 jázd.

Bonusová kategória. V rámci nej bol vyžrebovaný jeden súťažiaci spomedzi všetkých, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 km na bicykli:
pani Silvia Hlatká z tímu Tatranky (AT TATRY, s. r. o.).

Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a tak podporili ekologickú a zdravú formu dopravy.
Viac informácií a celkové výsledky nájdete na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X