hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 76

Do nového roku s veľkými zmenami vo Face Clube

Viac nám novinky z klubu priblíži Anton „Tony“ Kováčik, ktorý je vedúcim Face Clubu a teda je zodpovedný za priestory a činnosť mládežníckeho centra.

Tony, vrátil si sa z Estónska, priblíž nám, aká je tvoja náplň práce vo Face Clube?

T: Ja sa od nového roku budem špecializovať v klube na prácu s deťmi. Prvou novinkou je, že mi pribudne kolegyňa Miriam Bachledová, ktorá sa bude zaoberať mládežou v meste a to od 14 rokov vyššie.

Prečo prichádzajú zmeny do Face Clubu, a o aké zmeny ide?

T: Face Club  vstupuje do siedmeho roku svojho fungovania. Všeličo sme zažili, mnohému sa naučili a chceme sa posúvať ďalej.  Zhodli sme sa na tom, že si chceme darovať jeden dar a to, že posunieme klub na vyššiu úroveň. Chceme viac inšpirovať, prinášať nové trendy, zážitky, a príležitosti na rast cez neformálne vzdelávanie.

V čom bude táto zmena lepšia, ako fungoval klub doteraz a prečo to bude zaujímavejšie?

T: Vďaka novej posile budeme môcť lepšie pokrývať potreby deti a mladých v meste. Deti a mladých si rozdelíme do dvoch kategórií. S deťmi od 6-13 rokov budem pracovať ja. Prácu s mládežou od 14 rokov vyššie povedie Miriam.

Zmena sa odzrkadlí aj v otváracích hodinách Face Clubu.

Od 14:30-18:00 bude Face Club otvorený iba pre deti 6-13 rokov.

Od 18:00-21:00 bude Face Club otvorený iba pre mládež od 14 rokov vyššie.

Čas bude vymedzený, aby sa nestávalo to čo doteraz, že keď sme mali aktivity pre deti, prichádzali mladí ľudia, ktorí chceli ten čas tráviť inak a naopak.

Aký je váš cieľ, čo chcete dosiahnuť?

T: Prvé motto Face Clube je: „Neži nudu, zaži Face Club“ – v klube pripravujeme program na aktívne trávenie voľného času. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania chceme deti a mladých posúvať k druhému mottu, „Nájdi svoju tvár“. Tu už budeme spolupracovať na rozvíjaní ich vedomostí, zručností a návykov. Poskytovať im možnosti a priestor, aby “našli sami seba” a posúvali sa na “vyšší level”. Rátame s tým, že deti budú v klube rásť a tieto mottá sa budú prelínať.

To sú zmeny, ktoré chystáte pre deti. Čo máte pripravené pre mladých v neskorších hodinách?

T: Za večernú časť, aktivity a program bude zodpovedná Miriam. Pripravujeme konverzácie v cudzom jazyku, inšpiratívne stretnutia, workshopy na rôzne témy (video, fotografia, finančná gramotnosť a pod.) a ďalšie aktivity pre mladých. Opäť napríklad rozvíjanie spolupráce pomocou spoločenských hier, ale tu to už bude vyšší level, takisto ponúkame priestor na osobnú diskusiu a pomoc. Tiež máme záujem o väčšiu spoluprácu so školami, chceme ponúkať zážitkové aktivity do škôl na rozvoj zručností detí.

Kto vám vo Face clube pomáha, a s kým spolupracujete?

T:  Neoddeliteľnou súčasťou klubu sú dobrovoľníci. A to dobrovoľníci lokálni i zahraniční. Aj oni zažívajú zmenu, posúvame ich k “cielenému dobrovoľníctvu”. Našim hlavným partnerom v práci s deťmi a mládežou je občianske združenie Expression o.z.. Prostredníctvom Expression o. z. realizujeme projekty pre mladých. Novou témou je mobilita. Do Face clubu nám pribudli noví zahraniční dobrovoľníci na ročnú Európsku dobrovoľnícku službu. Zároveň vysielame mladých na mládežnícke výmeny do zahraničia  a pracovníkom s mládežou ponúkame účasť na tréningových kurzoch. Viac o mobilitách môžete nájsť www.erasmusplus.sk.

Práca pre mladých nebude viazaná len na Face club, už v minulom roku vznikol mládežnícky parlament a aj jeho aktivity bude zastrešovať Miriam. Okrem toho sa v našom meste tiež rozbieha program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). DofE je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom (14-24 rokov) šancu rozvinúť svoje schopnosti a pomáha im uspieť v živote. Viac o DofE môžete nájsť na www.dofe.sk.

Spomenul si cielené dobrovoľníctvo, priblíž nám prosím, o čo ide.

T: Cielené dobrovoľníctvo znamená, že s dobrovoľníkmi máme podpísanú zmluvu, ktorá hovorí o tom, že oni sa rozhodli pomáhať nám dobrovoľne v našej činnosti. Konkrétne to znamená, že budeme hovoriť s každým dobrovoľníkom, o tom kam sa chce posunúť, povieme si niečo o jeho cieľoch, víziách pre jeho osobný život a rozvoji. Následne im konkrétne vieme ponúknuť našu pomoc… povieme im, ktoré kompetencie im vieme pomôcť rozvinúť u nás. (zodpovednosť, team management, tímová spolupráca, väčšia kreativita).

Čo nové plánujete?

T: Chystáme sa na opravu podkrovných priestorov Face Clubu. Konkrétne tam chceme vybudovať prednáškovú miestnosť, ktorú by sme chceli využívať pre mladých na neformálne vzdelávanie, školenia, tréningy, kurzy, inšpiratívne večery a workshopy. Taktiež chceme, aby tam mladí mali svoj priestor a nerušili by ich decká, alebo nejaké prebiehajúce športové turnaje.

Na záver ešte pripomeniem, že opäť plánujeme konferenciu Mladí mladým. Z minulých ročníkov vieme, že veľmi inšpirovala mladých, preto ju plánujeme zorganizovať aj tento rok a zahájili sme prípravnú fázu. Rovnako aj cez ňu chceme osloviť mladých.

Zatiaľ je konferencia v štádiu príprav, takže sa necháme prekvapiť.

Eleonóra Olšavská

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu