Dištriktuálna pastorálna konferencia VD ECAV v Spišskej Belej

V pondelok 27. novembra 2017 sa v našom meste stretli evanjelickí farári z Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (VD ECAV na Slovensku). Pravé u nás sa konala ich každoročná Dištriktuálna pastorálna konferencia (DPK) VD ECAV na Slovensku. Evanjelickí farári sa stretli v kinosále mesta, aby sa vzdelávali aj diskutovali. Tohtoročná DPK sa venovala téme „V službe všetkým – postoj viery k menšinovým skupinám v spoločnosti“.

Prítomných hostí privítal primátor mesta Štefan Bieľak, ktorý vyjadril potešenie, že duchovní si ako miesto svojej konferencia vybrali práve naše mesto. Ako uviedol,  “všetci slúžime tým istým ľuďom okolo nás. Jedni v cirkevnej, druhí vo verejnej oblasti”.

Konferenciu otvoril dôstojný brat biskup VD ECAV na Slovensku pobožnosťou, ktorú založil na slovách z 1. listu Korintským 9, 19 – 27. Potom nasledovali prednášky spojené s diskusiami. Prvou prednáškou poslúžila doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD. s názvom „Niekoľko poznámok k Lutherovmu antisemitizmu“ a druhou „Boh si s obľubou vyberá najslabších“ Mgr. Marián Kuffa. Po obede sa farári vrátili do kinosály, aby sa započúvali do poslednej prednášky „Akcenty zmyslu poslania cirkvi v súčasnosti“ od Mgr. Mariána Kuffu. Konferenciu ukončil modlitbou a požehnaním dôstojný brat biskup VD ECAV na Slovensku Slavomír Sabol.

Vďaka patrí pracovníkom Biskupského úradu VD ECAV na Slovensku za organizáciu tohto podujatia, nášmu mestu za poskytnuté priestory a predovšetkým Pánu Bohu za požehnané stretnutie.

(autorka článku : Mgr. Eva Germanová, PhD. zborová farárka Spišská Belá)

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X