Diskusné fórum o bezpečnosti v meste

Dňa 29. mája 2018 sa uskutočnilo diskusné fórum poslancom mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej s primátorom mesta. Témou diskusie bola bezpečnosť a verejný poriadok v meste Spišská Belá. Tejto diskusie sa zúčastnil aj pozvaní zástupcovia štátnej polície, mestskej polície i riaditelia oboch našich základných škôl. Zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru SR v Kežmarku Vladimír Trulík zhodnotil bezpečnostnú situáciu v okrese Kežmarok a následne v obvode Spišská Belá. Obvodné oddelenie v Spišskej Belej má najvyššiu objasnenosť trestnej činnosti v celom kraji – 92 %. Samotné mesto nemá zásadné problémy s nejakou trestnou činnosťou. Poukázal však na skrytú (latentnú) trestnú činnosť (napr. aj užívanie, prechovávanie či obchodovanie s návykovými a psychotropnými látkami).  Následne ho doplnil riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Belej Jozef Habiňák. Ten poukázal na veľmi náročný policajný obvod (od Lendaku cez Spišskú Belú až po Ihľany) a teda na zložité zloženie obyvateľstva a s tým spojenú aj zvýšenú potrebu výjazdov policajných hliadok, ktoré potom chýbajú (nie sú) v Spišskej Belej. Ďalšie informácie o dodržiavanie verejného poriadku v meste uviedol zástupca mestskej polície Miroslav Pitoňák. Poukázal okrem iných skutočnosti aj na priestupky mladistvých týkajúce sa požívania alkoholických nápojov. Diskutovalo sa aj o personálnom obsadení Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Belej z dôvodu potreby navýšenie počtu policajtov, nakoľko dnes je možné postaviť do služby len jednu hliadku pre celý policajný obvod, čo je na región (policajný obvod) Spišskej Belej rozhodne málo (vzhľadom na náročnosť udržania verejného poriadku v okolitých obciach). Diskutovalo sa aj o prevencii na samotných základných školách a o možnej spolupráci škôl so štátnou políciou (v oblasti prevencie pred užívaním alkoholu, či drog, resp. iných obdobných látok). Vzhľadom na vážnosť tohto problému (najmä užívanie alkoholu a drog) mesto bude tejto téme venovať väčšiu pozornosť. O konkrétnych opatreniach a aktivitách budeme priebežne informovať.

Môže Vás zaujímať...