Dezinsekcia na Krivom kúte

DAPHNE – inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci s naším mestom v rokoch 2010 – 2012 vybudoval náučný chodník na rašelinisku Krivý kút. Bol tu zriadený oddychovo-vzdelávací areál, ktorého súčasťou je kolová stavba na vodnej hladine, ako kópia obydlia pravekého človeka. Šetrný a bezpečný prechod náučným chodníkom zabezpečujú vyvýšené drevené lávky nad terénom a z troch informačných panelov sa návštevník dozvedá zaujímavé informácie. Prvý infopanel sa zaoberá prírodnými hodnotami a významom rašelinísk v Podtatranskej kotline. Druhý sa zaoberá živočíšstvom rašelinísk a je situovaný pri atraktívnej bobrej hrádzi. Tretí panel je umiestnený pri jednoduchom kolovom obydlí človeka, ktorý žil v podobných podmienkach v praveku a prezentuje miestnu históriu a rašeliniská ako významné archeologické náleziská.

Mesto Spišská Belá zabezpečilo po roku opätovne z dôvodu bezpečnosti návštevníkov Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút dezinsekciu kolovej stavby na vodnej hladine. Predmetná lokalita je totiž aj domovom sršňov. Odborne spôsobilá osoba na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie vykonala postrek stavby. Vďaka tomuto zásahu je zabezpečená preventívna ochrana návštevníkov rašeliniska v kolovej stavbe, a to s dlhodobým účinkom. Naďalej však v prírode odporúčame myslieť na to, že útok sršňov (ale aj iného hmyzu) môže vyvolať agresívny zvuk, kozmetika či prudké pohyby alebo aj náhodné porušenie hniezda. Vždy je potrebné vybrať žihadlo. Ak ste alergickí na hmyzí jed, noste so sebou pohotovostný balíček (adrenalínové pero, sprej proti zúženiu priedušiek a lieky). Ak nemáte balíček, v prípade alergickej reakcie okamžite volajte 112.

Mesto Spišská Belá zároveň zabezpečilo aj odborne realizovanú opakovanú deratizáciu sídliska Družstevná.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X