hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 16

Dezinsekcia a opätovná deratizácia

Mesto Spišská Belá zabezpečilo dňa 13. mája 2020 pravidelne realizovanú dezinsekciu Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút. Kolovú stavbu, ktorá tu bola postavená ako kópia obydlia pravekého človeka v roku 2012 spolu s infopanelmi a drevenými lávkami, mesto dezinsekuje z dôvodu bezpečnosti návštevníkov. Predmetná lokalita je totiž aj domovom sršňov. Odborne spôsobilá osoba vykonala postrek stavby, vďaka ktorému je zabezpečená preventívna ochrana návštevníkov rašeliniska, a to s dlhodobým účinkom. Naďalej však v prírode odporúčame myslieť na to, že útok hmyzu môže vyvolať agresívny zvuk, kozmetika či prudké pohyby alebo aj náhodné porušenie hniezda. Vždy je potrebné vybrať žihadlo. Ak ste alergickí na hmyzí jed, noste so sebou pohotovostný balíček (adrenalínové pero, sprej proti zúženiu priedušiek a lieky).

Mesto Spišská Belá zároveň zabezpečilo aj opakovanú odborne realizovanú deratizáciu verejných priestranstiev.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X