Detské ihrisko v Strážkach je práve vo výstavbe

Mesto Spišská Belá v súčasnosti realizuje výstavbu plánovaného detského ihriska v mestskej časti Strážky. Výstavba ihriska sa realizuje v rámci pripravovanej občianskej vybavenosti v Strážkach medzi kaštieľom, riekou Poprad, novovybudovanou cyklotrasou a potokom Čierna voda. V rámci tejto vybavenosti okrem už vybudovanej cyklotrasy a tohto detského ihriska má byť aj viacúčelové športové ihrisko s umelou trávou a tiež spoločenský dom so spoločenskou sálou.

Uvedené detské ihrisko si realizuje samo mesto (prostredníctvom nezamestnaných z verejnoprospešných služieb) v spolupráci s Mestským podnikom Spišská Belá s.r.o., ktorý vybudoval nový chodník okolo územia učeného pre toto ihrisko ako aj pre ďalšie možné aktivity (napr. možnosť v budúcnosti umiestniť workoutové ihrisko). Samotné certifikované prvky detského ihriska dodala firma Playsystém a ihrisko bude spĺňať všetky bezpečnostné kritéria určené pre verejné detské ihriská. K ihrisku sa plánujú ešte osadiť prístrešky (odpočívadlá), lavičky, odpadkové koše a tiež stojany na bicykle a vysadiť nové stromy a nasiať trávu. Detské ihrisko je toho času vo výstavbe, uvedené miesto je ešte staveniskom a je potrebné počkať s jeho využívaním na jeho definitívne dokončenie, čo bude v priebehu 1-2 týždňov.

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X