Deti absolvovali denný letný futbalový kemp

Po úspešnom prvom ročníku Denného letného futbalového kempu tréner malých futbalistov – Mgr. Ján Pokrivčák – odprezentoval na jar 2019 mestu Spišská Belá projekt dvojturnusového kempu. 2. ročník Denného letného futbalového kempu podporilo mesto Spišská Belá z participatívneho rozpočtu sumou 400 eur. Počas kempu bol zabezpečený celodenný program pre mladých športovcov od 9.00-16.00 hod. Zámerom bolo, aby mali deti zmysluplne vyplnený voľný čas, a aby sa zlepšovali vo futbalovej technike.

Kemp bol určený pre mladých futbalistov pôsobiacich v mládežníckych kategóriách MŠK Slavoj Spišská Belá narodených v rokoch 2009-2012 (kategórie U 9, U10 a U11). Prvý turnus určený pre kategóriu U11 prebiehal od 22.7. do 26.7.2019. Zúčastnilo sa na ňom 11 chlapcov a 1 dievča. Druhý turnus určený pre kategóriu U9 a U10 prebiehal od 29.7. do 2.8.2019. V kategórii U9 bolo 12 chlapcov a v kategórii U10 – 11 chlapcov a 1 dievča. Pri tomto turnuse trénerovi Mgr. Jánovi Porivčákovi s vedením kempu pomáhal Martin Strakula.

Počas oboch turnusov bol pre hráčov každodenne pripravený bohatý futbalový, ako aj iný športovo-pohybový program. V týždni bolo odtrénovaných 7 tréningových jednotiek, ktoré boli zamerané na Coerver techniku (holandská futbalová škola), útočné herné činnosti jednotlivca (vedenie lopty, preberanie lopty, výber miesta, spracovanie lopty, prihrávka, streľba), obranné herné činnosti jednotlivca, nácvik štandardných situácií, nácvik jednoduchých herných kombinácií, herných cvičení a prípravných hier. Tréning bol zameraný aj na rôzne pohybové hry pre rozvoj rýchlostných a koordinačných schopností. Spestrením kempu bola rehabilitácia v bazéne, skákanie na trampolínach či korčuľovanie na kolieskových korčuliach. Hráči mali počas jednotlivých dní kempu zabezpečený pitný režim, obedy aj olovrant.

V posledný deň kempu boli organizované športové súťaže: najlepší šprintér, najlepší exekútor pokutových kopov, najlepší strelec na presnosť, najlepší koničkár a vyvrcholením bol prekážkový beh na čas. Hodnotení a ocenení boli víťazi jednotlivých disciplín v každej kategórii. O výbornú atmosféru a povzbudzovanie sa v tento deň postarali rodičia a rodinní príslušníci zúčastnených detí. Na záver kempu bol za jeho absolvovanie odmenený každý účastník. V záverečnom futbalovom zápase mladých futbalistov proti rodičom nešlo o výhru, ale o radosť zo spoločnej hry.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X