Detektorizmus je trestný

Snaha odhaľovať tajomstvá histórie a nachádzať staré poklady bola v minulosti základom pre vznik vedy zaoberajúcej sa štúdiom ľudskej minulosti cez skúmanie materiálnych pozostatkov – archeológie. Od rozšírenia detektorov kovov a popularizácie archeologických lokalít však vznikol problém s amatérskymi hľadačmi pokladov. Nejde len o stratu archeologických artefaktov, ktoré pomáhajú dotvárať povedomie o histórii daného územia. Ujma spočíva aj v neodbornom vyzdvihnutí nálezov, ktoré naruší nálezové súvislosti a v absencii profesionálnej dokumentácie. Ďalším sporným bodom je predaj na čiernom trhu.

narušený pozemok po výkopoch ,,hľadačov pokladov” v katastrálnom území Strážky

Detektorizmus neobchádza ani naše územie. Neoprávnene hľadať, vykopávať, premiestňovať alebo prechovávať archeologický nález je pritom trestné. Navyše vyhľadávanie nálezov za pomoci detektoru kovov je na Slovensku trestným činom so sadzbou v extrémnom prípade až 10 rokov a pokutou do 200-tisíc eur. Všetky nálezy sú primárne majetkom Slovenskej republiky. V prípade, že k archeologickému nálezu dôjde náhodne, nemalo by sa s ním manipulovať a je potrebné ho oznámiť krajskému pamiatkovému úradu.

Netreba opomínať ani vlastnícke práva k pozemku. Nelegálne výkopy sa realizujú zväčša na cudzích pozemkoch, bez súhlasu ich vlastníka a bez spätných úprav po zásahu.

Pracovníci krajských pamiatkových úradov a polície vykonávajú dohľady a priebežné kontroly. Na prichytenie hľadačov sa využívajú taktiež fotopasce. Okrem hrozby trestu za nepovolenú činnosť treba mať na pamäti aj to, že archeologické nálezisko je svedok, ktorého je možné ,,predviesť na vypočúvanie” iba raz.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X