Denné centrum (klub dôchodcov) sa zaujíma o životné prostredie aj o bezpečnosť

Naši dôchodcovia združení v Dennom centre tzv. klube dôchodcov v Spišskej Belej sú skupinou obyvateľstva, ktorých zaujíma aj životné prostredie či bezpečnosť. Dňa 22.11.2017 pozvali na besedu zamestnancov mesta – referentku oddelenia životného prostredia a príslušníčku mestskej polície.

Seniori sa počas stretnutia aktívne a spontánne zapájali do debaty o ochrane drevín, ovzdušia, vody. Podnetné otázky z ich strany sa týkali najmä výrubu drevín a susedských sporov pri stromoch presahujúcich napr. svojou korunou na cudzí pozemok. Široká diskusia bola aj na tému odpadov. Pre mnohých bolo prekvapivou a novou informáciou to, že opadané listy zo stromov na záhrade zákon nepovoľuje spaľovať. Pri téme triedeného odpadu sa spresnili praktické postupy pri konkrétnych vytriedených komoditách a pod.

Vzhľadom na to, že jednu z najohrozenejších skupín obyvateľov na cestách z hľadiska bezpečnosti predstavujú práve seniori, príslušníčka Mestskej polície v Spišskej Belej vysvetlila životnú dôležitosť používania reflexných prvkov. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Je pre nich veľmi riskantné a nebezpečné aj vchádzať na vozovku spoza stojaceho vozidla, predovšetkým na autobusových zastávkach, spomedzi zaparkovaných vozidiel a pohybovať sa na málo osvetlených miestach. V týchto témach je nevyhnutnosťou klásť dôraz na prevenciu.

Beseda bola poučným a príjemným stretnutím pre všetkých zúčastnených. Za vyzdvihnutie stojí aktívny interes seniorov o dianie nielen v našom meste, ale aj v oveľa širších súvislostiach a oblastiach.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X