Deň Zeme – 22. 4. 2019

Deň Zeme sa začal oslavovať od roku 1970 s cieľom pripomenutia si závislosti ľudstva na zdrojoch poskytovaných Zemou. Vzhľadom na to, že tieto zdroje sú vyčerpateľné, treba sa venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia je potrebné chrániť ho pre budúce generácie.

Do roku 1990 sa venovala pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Hľadali sa cesty zvýšenia energetickej účinnosti, recyklácie odpadu a obnoviteľných zdrojov energie. 22.4.1990 sa však aktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR. Dnes vo svete mocnejú názory, aby sme každý deň pre ľudstvo vnímali ako Deň Zeme.

S blížiacim sa dátumom, ktorý prislúcha Dňu Zeme, školy a prírodovedné múzeá organizujú environmentálne prednášky, premietania filmov s ochranárskou tematikou, ako aj rôzne aktivity a výchovné hry pre deti.

Základné školy v našom meste si pre žiakov pripravili pri príležitosti Dňa Zeme tiež zaujímavé výchovno-vzdelávacie aktivity. Tematicky budú ladené napr. matematické slovné úlohy a v duchu myšlienky ,,mysli globálne, konaj lokálne” bude deťom zadaná tvorba prác na hodine výtvarnej výchovy a dokonca prídu do školy oblečené vo farbách Zeme.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X