Deň otvorených dverí v spišskobelianskom ÚKSÚP-e

Primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna prijal dňa 18.7.2019 pozvanie na Deň otvorených dverí v skúšobnej stanici Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Spišskej Belej. Podujatie zorganizovala uvedená skúšobná stanica v spolupráci so Zemiakarským a zeleninárskym zväzom SR a Centrom podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok.

Počas programu skúšobná stanica ÚKSÚP v Spišskej Belej vyhodnotila charakter minuloročného vegetačného roka v súvislosti s predpokladmi úrod poľných plodín. Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok odprezentovalo Spišské zemiaky ako regionálnu značku kvality. Zo sídla ÚKSÚP-u v Bratislave sa prítomní dozvedeli o introdukovaných škodlivých organizmoch a od spoločnosti Syngenta o inováciách v technológii pestovania zemiakov. Zemiakarský a zeleninársky zväz SR zasa informoval o pozícii Slovenského zemiakarstva. Súčasťou programu bola navyše výstava prvého zberu zemiakových hľúz skúšaných odrôd a prehliadka pokusov s odborným výkladom.

Skúšobná stanica Spišská Belá je jednou z 14. skúšobných staníc ÚKSÚP-u. Bola založená v roku 1958 na skúšanie plodín vhodných pre pestovanie v horskej zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Približne 30-hektárová výmera ornej pôdy je rozdelená do 5 honového osevného postupu, v rámci ktorého odrodové pokusy zaberajú ročne okolo 8 ha.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X