Deň narcisov – 11. 4. 2019

Deň narcisov je tradičná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Tento rok zaplavia žlté narcisy ulice miest a obcí dňa 11. apríla. Pôjde už o 23. ročník tohto podujatia. Každý, kto si narcis pripne na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť ľuďom, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky dobrovoľníkov Dňa narcisov prispievajúci umožnia realizáciu projektov a programov smerujúcich predovšetkým ku konkrétnej praktickej pomoci onkopacientom a ich rodinám.

Ako spoznáme dobrovoľníkov Dňa narcisov pre rok 2019?

Dobrovoľníci budú mať oblečené žlté tričko s logom Ligy proti rakovine a na prednej strane bude uvedené číslo – identifikátor. Narcisy tohto roku budú tradične žltej farby s jemne zeleným stredom. Papierová pokladnička bude bielej farby s logom Ligy proti rakovine s textom: „Deň narcisov 11.4.2019“ a označená bude číslom pokladničky. Každá pokladnička bude prelepená štyrmi ochrannými nálepkami. Každá skupinka dobrovoľníkov s pokladničkou bude disponovať „Poverením na výkon zbierky“.

Komunikačná kampaň Dňa narcisov

Komunikačný koncept „NA KOHO MYSLÍŠ, KEĎ SI PRIPÍNAŠ NARCIS?“ naznačuje, že za každým narcisom je príbeh. Žiaľ, takmer každý vo svojom okolí pozná niekoho, kto trpí týmto ťažkým ochorením.

Práve preto ďakujeme, ak zareagujete na túto zbierku.

 

Môže Vás zaujímať...