Deň detí s Expression, o. z.

Občianske združenie Expression si pre žiakov Základnej školy M. R. Štefánika pripravilo aktivitu s názvom Náš deň deťom v rámci Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Aktivita sa realizovala v priestoroch školy a vo Face Clube v spolupráci s ÚPSVaR Kežmarok, mestom Spišská Belá, Mestskou políciou Spišská Belá, CPPPaP Kežmarok, OO PZ Stará Ľubovňa a Centrom pre deti a rodiny Spišská Belá. Aktivity boli zamerané na žiakov druhého stupňa ZŠ. Program v podobe športových a vzdelávacích aktivít bol doplnený o témy ochrany detí pred násilím. Cieľom podujatia bolo priblížiť osoby, ktoré vykonávajú preventívnu činnosť (policajti, psychológovia, preventívni pracovníci a pracovníci ÚPSVaR) deťom, a tak vytvoriť medzi sebou prirodzené pozitívne vzťahy, ktoré v prípade výskytu problému môžu napomôcť  riešeniu prípadov násilia u jednotlivcoch a v rodinách.

Program bol rozdelený na dve oblasti:

  1. osobné, psychologické;
  2. súťažné, zábavné.

Žiaci boli rozdelení podľa tried a s triednymi učiteľmi absolvovali jednotlivé stanovištia.

Všetky aktivity boli veľmi pútavé. Žiaci sa zábavnou formou vzdelávali, a tak sa dozvedeli veľa o sebe a o svojom okolí, ako reagovať v jednotlivých životných situáciách a kde vyhľadať pomoc v prípade potreby.

Počas celého dopoludnia sa žiakom venovali odborníci prostredníctvom týchto aktivít:

Svet v obrazoch – cieľom tejto aktivity bolo nazrieť do vnímania svojho okolia a seba. Identifikovať prípadné problémy vo vnímaní seba, rodiny, triedy či okolia.

O koho sa môžem oprieť – pri tejto aktivite si mladí ľudia mali  uvedomiť, kto im je v živote najväčšou oporou.

Mozaika – pohľad na emócie – žiaci premýšľali nad svojimi emóciami, snažili sa definovať konkrétne situácie, ktoré poukazujú na ich prežívanie. Odborníci a triedni učitelia mohli vidieť, ako deti prežívajú základné emócie a v akých situáciách.

Ako si nenechať ubližovať (diskusia + rady pre účastníkov podujatia) – diskusia s mladými ľuďmi na tému násilia, cieľom bolo upozorniť  na skutočnú silu a dať im rady, ako sa zachovať v prípade ich ohrozenia.

Veža šikovnosti (spolupráca) – aktivita, ktorá mala poukázať na potrebnosť tímovej spolupráce.

Ďalšie zaujímavé a zábavné aktivity – Bungee lano, Štafeta , Čertíci, Bumberballs, Samir a jeho Tímové hry.

Deň detí sme si pripomenuli tak, ako sa patrí. Vnímali sme ich, reagovali na ich potreby, emócie a ukázali im, na koho sa môžu obrátiť, ak to budú potrebovať. Veríme, že aktivity a zážitky z nich si budú dlho pamätať, že sa veľa naučili a zároveň dobre zabavili.

Ďakujme všetkým, ktorí sa do tohto projektu zapojili.

Miriam Bachledová, Expression, o.z.

Môže Vás zaujímať...