Aktuality
Počet zobrazení 1K

Deň boja za slobodu a demokraciu 2023

Vo štvrtok  16. novembra 2023 sme si v našom meste pripomenuli jeden z najdôležitejších dátumov našich moderných dejín „Deň boja za slobodu a demokraciu“. Na mestskom cintoríne pri pamätníku obetiam komunizmu sa o 11. hodine zišli tí, ktorí na spomienky tejto ťaživej doby odmietajú zabudnúť. Prišli si uctiť všetkých, ktorí nevinne trpeli v komunistických žalároch alebo za slobodu zaplatili svojim zdravím či životom.

Úvodného slova sa ujal pán primátor Ing. Mgr. Peter Zibura. Svojím príhovorom prispela k osvete tohto sviatku aj pani Mariana Mačáková z Konfederácie politických väzňov. Primátor mesta v sprievode členov Konfederácie politických väzňov zapálili sviečky a položili veniec k pamätníku. Spomienky sa osobne zúčastnil aj Alojz Lenkavský, občan mesta Spišská Belá, ktorý bol v päťdesiatych rokoch zatknutý za „protištátnu činnosť a velezradu“ a tým odsúdený na trest smrti.

Mladý Alojz  bol vychovaný v kresťanskom duchu. Stretával sa s kresťanskou mládežou, chodil do spevokolu Svornosť. Po nástupe komunistov k moci sa postupne stával svedkom zatýkania kňazov a práve preto sa spolu s kamarátmi rozhodol založiť odnož „Bielej légie“ v Spišskej Belej.  Hlavným cieľom novovzniknutej skupiny bolo upozorňovať spoločnosť na správanie komunistov voči cirkevným predstaviteľom. V úsilí plniť tento cieľ sa rozhodli roznášať v Spišskej Belej a v jej okolí letáky. Tie sa im však rozniesť nepodarilo, pretože skupina bola odhalená Štátnou bezpečnosťou.  Dňa 5. 11. 1950 bol zatknutý a o niekoľko dní uväznený. Počas vyšetrovania a výsluchov bol konfrontovaný s brutálnymi vyšetrovacími metódami ŠtB. Práve pod vplyvom týchto praktík sa priznal k viacerým zločinom, ktoré nespáchal.  Na hlavnom súdnom pojednávaní, ktoré začalo 12. 6. 1951 mu bol vymeraný trest smrti, ktorý bol dňa 22. 2. 1952 na odvolacom pojednávaní zmenený na 15 rokov odňatia slobody. Trest si odpykal na viacerých miestach bývalej Československej republiky  – Košice, Leopoldov, vojenský tábor v Příbrame, nemocnica na Pankráci, Jáchymovské bane.

Túto pietnu spomienku zakončil pán primátor poďakovaním všetkým prítomným, pričom vyzdvihol potrebu pripomínať si  odkaz tohto sviatku. Novembrové udalosti roku 1989 zosobňuje pád totalitného komunistického režimu, ktorý otvoril cestu pre slobodný život, nezávislosť i nové možnosti pre nové generácie. Uskutočnil sa prevrat v demokratickú spoločnosť. V súvislosti s dianím v zahraničí a doma je dôležité hovoriť o význame slobody a prínosoch demokracie. Preto je viac než nutné poznávať a pripomínať si  bezprostrednú minulosť, aby sme predišli jej zopakovaniu.

 

 

 

 

 

 

Najnovšie články