Daň za psa v roku 2017 po starom …. 

Daň za psa sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov chovaného fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mesta. Daň sa neplatí za služobné psy ozbrojených zložiek a ozbrojených síl SR, za psy, ktorých držiteľmi sú fyzické osoby – držitelia preukazov ŤZP a za poľovnícke psy používané na poľovnícke účely. Daň platí vlastník psa alebo držiteľ psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Výška dane za psa pre rok 2017 sa nezmenila, t. j. výška dane za jedného psa na kalendárny rok je 15 € za psa chovaného v byte bytového domu a 10 € v ostatných prípadoch. Ak pes nadobudne 6 mesiacov veku, je povinnosťou daňovníka najneskôr do 30 dní podať daňové priznanie k dani za psa. Daň za psa sa vyrubuje v jednom spoločnom rozhodnutí spolu s daňou z nehnuteľností. Toto rozhodnutie sa doručuje na adresu daňovníka. Daň za psa sa platí až po doručení rozhodnutia (platobného výmeru), a to v lehote určenej v tomto rozhodnutí. Bližšie informácie získate na mestskom úrade u p. Štefaniakovej, kanc. č. 2 na prízemí, tel. 468 05 14, e-mail: stefaniakova@spisskabela.sk .

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X