Ďalšie zo skrytých bohatstiev Spišskej Belej

Mesto Spišská Belá v minulosti odkúpilo na základe Uznesenia obecnej rady zo dňa 25. novembra 1925 komplex lendackej Pálenice s celkovou plochou približne 555 ha. V tom čase ešte nebolo známe, o aké hodnotné územie ide. V roku 1991 bola na tomto mieste vyhlásená floristicky významná Prírodná rezervácia Pálenica (názov Pálenica je zrejme taký preto, že sa tu na rôznych miestach oddávna pálilo vápno). Pestrosť rastlinných druhov v tomto prostredí je podmienená dolomitovým geologickým podložím.

Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied už viac ako 15 rokov realizuje systematický výskum na profile Kardolína (svah Husára), na západnom svahu Pálenice, ktorý patrí medzi najlepšie miesta pre dokumentovanie hranice medzi triasovým a jurským útvarom v celom území Západných Karpát. Uloženiny z tohto odkryvu obsahujú informácie o jednej z významných vývojových kríz života na Zemi, ktorú vyvolali masívne vulkanické výrony oxidu uhličitého do atmosféry. V dôsledku náhleho oteplenia vtedy nasledoval zlom v podnebnom režime spojený s množstvom zrážok. Toto miesto vzbudzuje záujem geológov nie len zo slovenských inštitúcií, ale napríklad aj z Poľska, Čiech, Nemecka, Rakúska či dokonca Japonska. Uvedený profil bol exkurznou lokalitou viacerých medzinárodných konferencií.

V auguste 2019 je po získaní potrebných povolení, vrátane súhlasu nášho mesta, opätovne naplánovaná vedecká výprava geológov do tohto územia. Teší nás, že výsledky terénnej práce sa následne objavujú v špičkových odborných časopisoch, ktoré na základe súčasných geologických výskumov (aj v našom regióne) pomáhajú skompletizovať najstaršie dejiny našej Zeme.

Môže Vás zaujímať...