Ďalší návrh štúdie na výstavbu rodinných domov v Strážkach „Nad kaštieľom“

Mesto dalo vypracovať už 3. verziu návrhu urbanistickej (zastavovacej) štúdie na výstavbu 55 rodinných domov v Strážkach v lokalite Nad kaštieľom. Tento nový návrh zohľadňuje aj niektoré požiadavky a zavádza väčší verejný uličný priestor (až 14 m široký) a tiež väčšiu občiansku vybavenosť – priestor pre služby, športoviská, detské ihriská, verejnú zeleň s parkovou úpravou vrátane zelenej preluky medzi existujúcou a novou zástavbou rodinných domov. V stredu 28. marca sa na podnet poslanca mestského zastupiteľstva za mestskú časť Strážky Petra Tetemonteho a za účasti ďalších poslancov – Marty Britaňákovej, Lukáša Hotaryho a Maroša Vaverčáka a primátora mesta Štefana Bieľaka prerokovala táto štúdia priamo v Strážkach s miestnymi obyvateľmi. Návrh štúdie je zverejnený v prílohe tohto článku. Uvedený návrh štúdie bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Vaše pripomienky k tejto štúdii je možné zasielať na mail: jneupauerova@spisskabela.sk.

Na tomto stretnutí bol prerokovaný aj komplexný návrh občianskej vybavenosti pre túto mestskú časť (návrh je zverejnený v prílohe). Prezentovaný bol aj upravený návrh na zriadenie hasičského štadióna, teda využitie súčasného futbalového ihriska na hasičský šport pri zachovaní hracej trávnatej plochy na futbal. Kompletnú starostlivosť za celý areál ihriska by prevzali belianski dobrovoľní hasiči (v prílohe je upravený návrh). Uvedené stavebné úpravy ihriska by sa mali zrealizovať v priebehu najbližších 1-2 mesiacov. V rovnakom čase by sa malo vybudovať nové detské ihrisko (pri cyklotrase smerom ku kaštieľu).

Názov prílohy Odkaz
orto2 Stiahnuť
Strážky - alt.8 - 27.3.2018 Stiahnuť
hasiči - ihrisko - nový návrh Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...