Ďakujeme za spoluprácu počas  koronakrízy

Od polovice marca až po tieto dni prežívame situácie, s ktorými sme doteraz nemali žiadne skúsenosti. Každý v tomto meste (na Slovensku i po celom svete) je konfrontovaný s novou realitou. Učíme sa rešpektovať odborné autority, v záujme ochrany životov a zdravia podstupujeme karanténu, obmedzenie svojho komfortu, konzumného životného štýlu; učíme sa tolerancii voči zraniteľným seniorom, sme vnímaví na nenahraditeľnú prácu zdravotníckeho personálu, hasičov, policajtov, predavačiek… Celý verejný priestor, prácu, súkromie zasiahla jediná téma – pandémia nového koronavírusu – ochorenia COVID 19 a protiepidemiologické opatrenia. Všetci spolu sme doteraz prešli náročným obdobím dvoch mesiacov ,,korony“, mesiacov napätia, zmien, zásahov do života, o ktorých nikto dopredu nevedel, ako dlho ešte budú trvať. Ekonomika sa na dva mesiace temer zastavila, v celospoločenskom organizme udržiavame život zachraňujúce oblasti s jediným cieľom – prejsť týmto obdobím čo možno najmenej bolestne a bez  tých najväčších strát – strát na životoch. Za to, že to statočne zvládame, za to, že sme disciplinovaní, za to všetko, čím sme doteraz so vzájomnou  úctou, pokorou a bez paniky prešli,  sa vám všetkým, milí Beľania, chceme poďakovať.

Ďakujeme, že ako najlepšie viete, tak rešpektujete nariadenia Ústredného krízového štábu SR, príkazy hlavného hygienika aj stále platné nariadenie primátora nášho mesta z 10. marca 2020 o  zákaze organizovania spoločenských, kultúrnych a športových hromadných podujatí. Ďakujeme vám, že si uvedomujete hodnotu vlastného zdravia i ostatných ľudí žijúcich v Spišskej Belej a rešpektujete aj 14-dňovú karanténu, ak sa vrátite zo zahraničia. Nateraz sme v našom meste mali potvrdený iba jeden prípad nákazy i vyliečenia COVID-u 19. Buďme aj napriek uvoľňovaniu opatrení po 6. máji 2020 naďalej obozretní a disciplinovaní. Dodržiavajme hygienické opatrenia, strpme rozostupy pred obchodmi či v nich aj na verejných miestach. V záujme zdravia, bezpečnosti si udržme aj v Spišskej Belej celoslovensky priaznivý vývoj chorobnosti na COVID 19.  Ďakujeme, že rešpektujete zákaz zhromažďovania na mestských ihriskách a športoviskách a pohybujete sa neorganizovane vo voľnej prírode. Ďakujeme vám za akceptovanie písomnej, mailovej a telefonickej formy komunikácie s mestským úradom na vybavovanie vašej agendy. Ďakujeme vám, že rešpektujete usmernenia lekárov v našom meste a pred osobnou návštevou ich najskôr kontaktujete telefonicky. Tieto opatrenia sú tu preto, aby sme sa navzájom chránili, aby sme aj v  budúcnosti mohli všetci – zdraví pokračovať v štandardnom režime.

Za obetavé nasadenie od začiatku koronakrízy ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí v meste šili ochranné rúška na tvár pre nás, všetkých obyvateľov Spišskej Belej i Strážok, ale aj pre pacientov popradskej nemocnice. Ďakujeme aj pánovi Čikovskému z Cetral Pubu, ktorý šičkám zadarmo rozdistribuoval počas ich práce vyše 70 pízz. Primátorovi mesta Jozefovi Kunovi, dodávateľom a zamestnancom mestského úradu ďakujeme za to, že od prvých momentov krízovej situácie konali – zabezpečili dezinfekčné prostriedky, látku, strihali ju, rovnako aj gumičky, stužky i ďalší materiál na šitie masiek a za distribúciu rúšok. Ďakujeme príslušníkom Mestskej polície, že na verejnosti kontrolujú dodržiavanie nosenia ochranných rúšok a v prípade zistenia nedostatkov poskytujú náhradné rúška v záujme ochrany nás všetkých.

Mesto Spišská Belá ponúklo pomoc seniorom a odkázaným spoluobčanom, najzraniteľnejším v boji s neviditeľným vírusom, na zabezpečenie nákupov; starali sme sa aj o bezdomovcov – oddelenie sociálnych vecí im poskytlo rúška, hygienické potreby a minimalizoval sa ich pohyb na verejnosti.

Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí museli v priebehu dvoch mesiacov zmeniť systém práce a prejsť na dištančný spôsob vzdelávania. Ocenenie si zaslúžia aj žiaci a ich rodičia za to, že tento náročný čas pre všetkých nevnímajú ako mimoriadne prázdniny, ale ako výzvu prekročiť vlastné limity a naučiť sa spolupracovať aj na diaľku do takej miery, do akej sa to v ich domácnostiach dá.  Situácii sa prispôsobili aj elektronické formy zápisov do ZŠ, MŠ, ZUŠ, za čo všetkým zainteresovaným v tejto chvíli ďakujeme.

Obrovské poďakovanie patrí nám všetkým za to, že sme spolu zvládli aj obdobie tohtoročnej Veľkej noci, keď bolo na celom Slovensku vyhlásené obmedzenie pohybu osôb. Zvládli sme to aj bez rodinných návštev, aj bez cestovania za hranice okresu, zvládame dokonca aj nedele bez možnosti nakupovať. Z uvedomenie si dôležitosti týchto preventívnych opatrení vám všetkým ďakujeme.

Vyľudnené ulice počas Veľkej noci samospráva  mesta využila na prospech nás všetkých – do boja s neviditeľným nepriateľom koronavírusu nasadila postrek verejných priestranstiev chloraminom. Za realizáciu tohto opatrenia patrí úprimné poďakovanie členom Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Belá, ktorí na tento verejnoprospešný účel využili svoju techniku – vysokotlakový motorový čistič Heron HPW 210 a malé prenosné postrekovače.

Po 6. máji 2020 sme aj v Spišskej Belej vstúpili do realizácie 2. a 3. fázy celoslovenského uvoľňovania opatrení proti COVID-u 19. Zvýšil sa pohyb ľudí v meste, vidno rady pred otvorenými obchodmi, kaderníctvami, bankami. Obnovili sa verejné bohoslužby, na ktorých platia presné hygienické opatrenia.  Na verejnosti vidno, že dodržiavame  medzi sebou odstupy, pred vstupom do verejných budov si dezinfikujeme ruky alebo máme ochranné rukavice. Rúško na tvári sa stalo našou neodmysliteľnou súčasťou. ĎAKUJEME. Ďakujeme vám, všetci obyvatelia Spišskej Belej i návštevníci nášho mesta, že sa správate zodpovedne. Ďakujeme, že chápete zmysel týchto opatrení. Ďakujeme vám, že ich nevnímate ako niečo, čo vás oberá o vaše pohodlie, o vaše práva, ale že všetky tieto opatrenia rešpektujete, lebo sa potrebujete chrániť a chránite aj ľudí okolo seba.

Život v Spišskej Belej začína pomaly pulzovať. Postupne sa dostávame do bežného režimu. Sme však stále na ceste, na ktorej je aj náš nečakaný nepriateľ COVID 19. Veríme, že pretrvávajúcou dôslednou prevenciou sa mu dokážeme vyhnúť. Dôverujeme vám, milí Beľania, že desivé zábery televíznych spoločností z Talianska, Španielska či USA budú práve vďaka dôslednému dodržiavaniu usmernení hlavného hygienika na Slovensku – pre nás –  iba výstražnými zábermi z cudziny, lebo my dokážeme byť pre celý svet príkladom opačného vývoja.

Naše mesto bude aj naďalej monitorovať situáciu a dôsledne dozerať na dodržiavanie protiepidemiologických usmernení na verejnosti, platiacich na celom území Slovenska.

Za celý doterajší priebeh, za dobrovoľnícke aktivity, za spoluprácu pri  prevencii  COVID-u 19 vám všetkým, milí spoluobčania, mesto Spišská Belá ďakuje.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X