Dá sa mať spotrebu vody pod kontrolou?

Každému z nás sa iste aspoň raz v živote stalo, že nekontrolovane pretekala batéria v kuchyni či v kúpeľni, alebo ste niekoho vytopili vy či niekto vytopil vás…  Alebo sa možno divíte, aké vysoké účty za vodu platíte, a pritom nemusíte vedieť, že máte úniky vody v rozvodoch – v stene, v zemi, v podlahách alebo vám preteká toaleta či hadička z práčky… Možností je viac a všetky prináša bežný život.

V súčasnosti už existujú elektronické automatické systémy, ktoré nonstop monitorujú nehnuteľnosť, aby nedošlo k vytopeniu z vodovodných rozvodov a nechceným únikom vody zo všetkých zariadení napojených na vodovodný rozvod. Technické možnosti takýchto systémov využívajú bezdrôtové WiFi internetové pripojenie a oprávnený užívateľ tak môže zariadenie nastavovať, ovládať i kontrolovať z akéhokoľvek miesta na svete.

Už samotné sledovanie výstupov z tohto elektronického systému  dáva užívateľovi informácie, v akom stave je celý vodovodný rozvod a ako sa v domácnosti či vo firme, inštitúcii  s vodou hospodári. Užívateľ tak získava nástroj na prijatie úsporných opatrení a uskutočnenie prípadnej zmeny návykov vzniknutých z neznalosti spotreby vody v čase.

Systém vzdialenej správy tieto ,,spotreby“ zobrazí a dá sa nastaviť tak, že mechanizmus uzavrie prívod vody, a tak sa prívod vody do objektu zabráni. Užívateľ je o uzavretí vody alebo nadlimitnej spotrebe vody podľa systémových nastavení informovaný e-mailom, SMS alebo oboma spôsobmi.

Podrobnejšie informácie si môžete naštudovať na www.evodnik.sk

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X