hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 400

Cyklochodník na Továrenskej ulici je dokončený

V rámci mikroprojektu Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá financovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu, Program cezhraničnej spolupráce PL-SR Interreg V-A 2014-2020, sa v auguste 2020 začali rekonštrukčné stavebné práce na Továrenskej ulici. Došlo tu k prestavbe chodníka pre peších na cyklochodník. Posledné práce pozostávajúce z osadenia dopravných značiek boli zrealizované v priebehu novembra 2020.

Vďaka dobudovaniu chýbajúcej časti cyklistického chodníka sa zabezpečilo prepojenie centra Spišskej Belej na sieť existujúcich cyklistických chodníkov. Zároveň tu vznikli bezpečné podmienky pre pohyb cyklistov, vrátane rodín s deťmi.

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu