Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť!

V uplynulých dňoch Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku zaznamenalo nárast tragických dopravných nehôd s účasťou chodcov. Výsledky analýz týchto nehôd poukazujú na to, že ich prevažná väčšina sa stala za zníženej viditeľnosti a mimo priechodu pre chodcov. Veľkým problémom je, že chodci napriek pretrvávajúcej osvete v oblasti používania reflexných prvkov, ich význam ešte stále podceňujú. Súčasný trh pritom ponúka množstvo estetických reflexných pomôcok, ktoré chodcov zviditeľnia za tmy, dažďa či sneženia. Reflexné predmety je ideálne umiestňovať ku koncu rukávov, blízko ku kolenám, do úrovne pásu a v priestore čo najbližšie k stredu vozovky.

Pri prechádzaní cez cestu je potrebné:

  • prednostne používať priechod pre chodcov,
  • nevstupovať na vozovku, ak prichádza rýchlejšie idúce vozidlo,
  • neprechádzať jednotlivo, ale v skupinách,
  • nevstupovať na vozovku, ak cez ňu nie je možné bezpečne prejsť,
  • neprekonávať zábradlie ani iné zábrany,
  • bezdôvodne sa nezdržiavať na vozovke a nezastavovať po vstupe na ňu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X