Choď a foť 2020

Profesionálni, ale aj amatérski fotografi sa do 15. októbra 2020 môžu opäť zapojiť do súťaže Choď a foť, ktorú už po ôsmykrát vyhlásila Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska. Jej hlavným cieľom je prezentácia Prešovského kraja očami širokej verejnosti.

V minulom roku bolo do súťaže zapojených 435 snímok. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodla odborná porota, ktorej predsedal fotograf Jano Štovka. Rovnako to bude aj počas vyhodnotenia Choď a foť 2020. Tradíciou ostáva tiež hlasovanie verejnosti na FB Severovýchod Slovenska. Novinkou v tomto ročníku sú dve nové kategórie – Človek a kraj a Architektúra.

Súťažné kategórie:

  1. Príroda
  2. Kultúra, tradície a história
  3. Šport a voľnočasové aktivity
  4. Black & white
  5. Človek a kraj (portréty, zaujímavé fotografie zo života bežných obyvateľov kraja)
  6. Architektúra (fotografie stavieb – interiér, exteriér)

Fotografie je možné zasielať na chodafot@severovychod.sk. Každý súťažiaci môže do súťaže zaslať maximálne 6 fotografií. Pre víťazov súťaže sú pripravené rôzne vecné ceny. Všetky informácie o súťaži nájdu záujemcovia na stránke www.severovychod.sk

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X