Aktuality
Počet zobrazení 693

Ceny mesta a ceny primátora mesta Spišská Belá

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej dňa 15.12.2015 poslanci vzali na vedomie informáciu o doručených písomných návrhoch na udelenie ocenenia „Cena mesta Spišská Belá“ a „Cena primátora mesta Spišská Belá“. Doručených bolo 18 návrhov spolu na obe ocenenia.

Po ich posúdení poslanci rozhodli udeliť Cenu Mesta Spišská Belá týmto osobám:

1.  Peter Purdeš, Medňanského ul., Spišská Belá

2. Gerhardína Gažiová, Hviezdoslavova ul., Spišská Belá

3. Vojtech Stupeň, Zimná ul., Spišská Belá

O udelení ceny primátor mesta rozhoduje sám primátor, ktorý sa rozhodol udeliť toto ocenenie tým osobám:

1. Mária Čižiková, ul. SNP, Spišská Belá

2. Mária Ščigulinská, ul. Gen. Svobodu, Spišská Belá

3. spoločnosť AT TATRY s.r.o. Spišská Belá

Poslanci zároveň schválili v zmysle Štatútu mesta finančnú odmenu vo výške 300 EUR pre každého oceneného Cenou mesta a finančnú odmenou vo výške 150 EUR pre každého oceneného Cenou primátora mesta.

Uvedené ocenenia budú oficiálne odovzdané na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 17. januára 2016 pri príležitosti 745. výročia udelenia mestských práv mestu Spišská Belá.

Najnovšie články