Celosvetovo unikátne Kolaboratívne centrum Svetovej zdravotníckej organizácie vzniká v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch

Vyšné Hágy sú pre mnohých obyvateľov nášho mesta i okolitých obcí synonymom profesionality pri vyšetreniach a liečbe respiračného ústrojenstva. Tamojší Národný  ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie je nielen celoslovenskou špičkou v tejto oblasti medicíny, ale  aktuálne robí aj  priekopnícke kroky v celosvetovom meradle.

Včera – 21.2.2019 – tam otvorili nové Kolaboratívne centrum Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Ide o prvé takéto školiace stredisko na svete. V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) vo Vyšných Hágoch sa tak budú venovať práci so zraniteľnými skupinami obyvateľstva v boji s tuberkulózou. Zamerajú sa aj na školenie pracovníkov osvety zdravia. Regionálna riaditeľka WHO pre európsky región Zsuzsanna Jakab na tlačovej konferencii uviedla, že centrum nebude určené len pre potreby Slovenska, ale pre celú strednú Európu. Ďalej konštatovala, že NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch je príkladom pre ostatné krajiny, ako bojovať s tuberkulózou a je rovnako vzorom v starostlivosti o marginalizované skupiny obyvateľstva. Práve preto sa WHO rozhodla takéto centrum otvoriť práve  na Slovensku. Projekt rómskych  asistentov osvety zdravia na Slovensku je modelovým projektom a vzorom aj pre iné európske štáty.

Štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Jaroslav Ridoško na tlačovej konferencii skonštatoval, že otvorenie centra je veľkým úspechom slovenskej medicíny.  Slovensko má veľmi dobré výsledky v boji s tuberkulózou a dobrú starostlivosť o marginalizované skupiny obyvateľstva a je preto pre nás cťou, že sme sa stali centrom vzdelávania aj pre ostatné krajiny.

Expert WHO pre TBC Ivan Solovič dodal, že každá európska krajina musí riešiť podobné problémy v oblasti zdravotných problémov marginalizovaných komunít. Cieľom kolaboratívneho centra v  Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch bude vzdelávať odborníkov, ale aj laickú verejnosť so záujmom o prácu s marginalizovanými skupinami obyvateľstva. Víziou je realizovať opatrenia a programy, ktoré budú mať zásadný vplyv na znižovanie rozdielov v zdraví.
Národný ústav vo Vyšných Hágoch už niekoľko rokov školí slovenských rómskych asistentov osvety zdravia, teraz svoju činnosť rozšíri aj do iných krajín.  Už v súčasnosti prejavuje záujem Česká republika a Maďarsko, aby sa ich koordinátori zúčastnili na edukačnom kurze, aby sa na základe modelových situácií zo Slovenska vzdelávali a zároveň si pripravili svoje postupy, zohľadňujúc potreby svojej krajiny. Cieľom projektu je zároveň šíriť osvetu o tuberkulóze, pretože sa vo všeobecnosti o nej veľmi málo vie, nielen v sociálne slabších komunitách, ale aj v majoritnej spoločnosti.

Zdroj: TASR

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X