Celoplošná deratizácia sídliska Mierová

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio, dňa 16. apríla 2019 odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Mierová v Spišskej Belej. Deratizácia (regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou) bola vykonaná najmä za účelom ochrany ľudského zdravia. Prostriedky na deratizáciu v podobe mäkkej návnady boli vkladané priamo do potkaních dier, čím sa predchádza vzniku nežiaducich otráv. Z preventívneho hľadiska bol jed na potkany umiestnený aj v priestoroch kotolne. Pokládka návnad sa bude opätovne realizovať o dva týždne.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X