Aktuality
Počet zobrazení 821

Bývalý primátor Spišskej Belej JUDr. Štefan Bieľak medzi Najlepšími v cestovnom ruchu Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) – Severovýchod Slovenska (funguje od roku 2012) zverejnila výsledky hlasovania v rámci každoročného udeľovania ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu. Medzi päticou ocenených je aj bývalý primátor Spišskej Belej JUDr. Štefan Bieľak. Nominácie na ocenenie zasielala organizátorom do konca novembra 2018 verejnosť, ktorá sa  v druhej časti oceňovania podieľala aj na online hlasovaní. O udelení ocenenia osobnostiam a produktom Prešovského kraja rozhodovala odborná porota.

JUDr. Štefan Bieľak bude ocenený za rozvoj cestovného ruchu v samospráve, kde pôsobil ako primátor nášho mesta štyri volebné obdobia do novembra 2018 a aktuálne je poslancom Zastupiteľstva PSK a podpredsedom ZMOS-u. Pôsobil a pôsobí v mnohých organizáciách a na viacerých úrovniach samosprávy, kde iniciuje  spoluprácu a aktivity na rozvoj cestovného ruchu. Bol iniciátorom realizácie mnohých cezhraničných aj miestnych projektov, napríklad budovania cyklistických chodníkov v rámci projektu Cesta okolo Tatier, pump trackovej dráhy v našom meste, podporoval realizáciu cyklistického a turistického značenia a mnohých  nadregionálnych podujatí.

Okrem nášho bývalého primátora ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja získali: za celoživotný prínos v rozvoji cestovného ruchu Zuzana Šedivá – in memoriam- za rozvoj tatranského hotelierstva; Ján Gondek – dlhoročný konateľ Chaty Pieniny, organizátor podujatí za rozvoj oblasti Pienin; v kategórii podnikanie v cestovnom ruchu Jozef Viliam, riaditeľ Kúpeľov Nový Smokovec, keďže dokázal  udržať a skvalitniť kúpeľnú liečbu v Novom Smokovci; za vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu Jozef  Šenko, riaditeľ Hotelovej akadémie v Prešove (Baštová 32), ktorý v tejto pozícii pracuje už 17. rok a škola pod jeho vedením patrí k najlepším na Slovensku, keďže, okrem iného,  organizuje aj nadnárodnú súťaž EUROCUP, jedinú súťaž takého rozsahu v Európe.

Odborná porota ocenila aj dva produkty, ktoré prispeli k rozšíreniu ponuky cestovného ruchu v Prešovskom kraji. Ide o ocenenie obnovy a sprístupnenia Donjonu na Šarišskom hrade a Expozície sveta dávnych vekov v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou.

Ocenenia budú odovzdané 24. januára 2019 na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovaktour v Bratislave v expozícii Prešovského kraja.

Všetkým víťazom, aj bývalému primátorovi nášho mesta JUDr. Štefanovi Bieľakovi, blahoželáme a kompletné výsledky druhej časti oceňovania – cez online hlasovanie verejnosti – nájdete na tejto linke: https://www.severovychod.sk/clanok/hlasovanie-naj-v-cestovnom-ruchu-2018

Najnovšie články