Budúci týždeň majú začať stavebné práce aj na Kúpeľnej ulici

Od pondelka 21. augusta 2017 majú začať stavebné práce na Kúpeľnej ulici od č. 15 po Novú ulicu (pred domami s nepárnymi číslami). Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad zrekonštruuje súčasný verejný vodovod tak, že do chodníka osadí nové vodovodné potrubie. Zároveň do tohto chodníka Slovak Telecom uloží chráničku ako prípravu pre optickú sieť. A po týchto zemných prácach bude nasledovať rekonštrukcia chodníka – osadením nových obrubníkov a položením betónovej dlažby s úpravou tzv. zelených (trávnikových) pásov. Obyvateľov na tejto časti ulice prosíme o trpezlivosť počas týchto stavebných prác.

Z dôvodu rekonštrukcie vodovodu Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad vyzýva obyvateľov tejto ulice, aby zvážili výmenu svojich vodovodných prípojok popri rekonštrukcii tohto vodovodu. Vodovodné prípojky sú podľa zákona vo vlastníctve odberateľa, teda vlastníkov domov. Niektoré súčasné prípojky majú aj viac ako 50 rokov (ak neboli neskôr individuálne zrekonštruované). Podmienky, za akých vodárenská spoločnosť vám môže vymeniť túto prípojku, sú uvedené v liste (v prílohe). Každého odberateľa na tejto ulici osobne navštívi zamestnanec PVS a.s. s poskytnutím ďalších informácii. Obyvateľov tejto časti ulice prosíme o trpezlivosť počas týchto stavebných prác.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X