Bude raz tunel popod Tatry?

Bude raz tunel popod Tatry ? Aj o tejto téme sa hovorilo 10. novembra 2016 v Poprade na 15. Slovensko – poľskom hospodárskom fóre. Toto podujatie pravidelne každoročne organizuje slovensko-poľské Združenie Euroregión Tatry, ktorého členom je aj Mesto Spišská Belá. Uvedené fórum otvoril Ján Ferenčák, predseda Združenia Euroregión Tatry, primátor mesta Kežmarok. Prítomných vyše 100 účastníkov pozdravil aj Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad, Piotr Drobniak z Veľvyslanectva Poľskej republiky v SR, Štefan Bieľak ako podpredseda Prešovského samosprávneho kraja a primátor Spišskej Belej a tiež Richard Pichonský, riaditeľ Aquacity Poprad, kde sa fórum konalo. Ako uviedol Štefan Bieľak, „Prešovský samosprávny kraj v posledných rokoch výrazne podporuje slovensko-poľskú cezhraničnú spoluprácu, na úrade PSK je vytvorený samostatný odbor, ktorý sa venuje tejto spolupráci a to najmä s Malopoľským vojvodstvom (so sídlom v Krakowe) a s Podkarpatským vojvodstvom (so sídlom v Rzesowe), ktoré sú našimi partnerským krajmi. A táto spolupráca prináša aj konkrétne efekty v podobe úspešných spoločných projektov. Nový cezhraničný slovensko-poľský program INTERREG V-A 2014-2020, z ktorého sa práve začínajú čerpať prvé financie, má k dispozícii spolu pre obe strany 155 mil. EUR, ktoré sú určené na projekty v 3 prioritných oblastiach : DOPRAVA, PRÍRODNÉ a KULTÚRNE DEDIČSTVO a VZDELÁVANIE. A práve doprava je naviac kľúčovou témou. A to nielen verejná doprava medzi oboma krajinami v pohraničí (autobusová, či vlaková, a rovnako letecká), ale aj často spomínaná cyklodoprava, čiže výstavba cyklotrás v pohraničí. Osobitnú pozornosť v najbližšej dobe však musíme venovať kamiónovej doprave a chýbajúcemu hraničnému priechodu pre kamióny (v okrese Stará Ľubovňa alebo Bardejov), po čom najviac volajú podnikatelia z oboch strán.“

Hospodárske fórum sa venovalo aj týmto zaujímavým témam:

-„Poľsko – slovenské obchodné vzťahy, to je oveľa viac ako len čísla“ (prednášajúca Mája Vargová – Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave)

– „Finančné a nefinančné programy pre malých a stredných podnikateľov“ (prednášajúca Renáta Pokorská, vedúca oddelenia realizácie Mikropôžičkového programu Slovak Business Agency)

– „Možnosti využitia podporných finančných nástrojov zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ“ (prednášajúci Peter Litavec, Európske informačné centrum Europe Direct Poprad)

– „Prípadové štúdie slovenských firiem ako príklad ich vstupu na poľský trh“ (prednášajúci Stanislav Kučírek, predseda Slovensko – poľskej obchodnej komory).

Okrem prezentácie týchto tém sa uskutočnili aj tzv. B2B stretnutia a rokovania so zástupcami obchodných komôr, ktoré zastupovali Piotr Cebulski, predseda Poľsko – slovenskej priemyselno – obchodnej komory v Krakove a Stanislav Kučírek, predseda Slovensko – poľskej obchodnej komory v Žiline.

Na fóre vystúpil aj Jozef Hrobák (Poprad), podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre Prešovský kraj, ktorý pozval krátkou prezentáciou všetkých prítomných na pripravovanú konferenciu “Podzemné mosty, ktoré spájajú”, ktorá sa uskutoční 18. novembra 2016 v hoteli Horizont v Starej Lesnej. Na tejto konferencii odznejú zaujímavé informácie o veľkých ekologických infraštrukturálnych projektoch a o ich zásadnom vplyve na rozvoj cezhraničného cestovného ruchu v európskych turistických destináciách. Cieľom konferencie je využiť skúseností iných na hľadanie najlepších riešení pre rozvoj Vysokých Tatier, ktoré spájajú a ešte viac môžu spájať Slovákov a Poliakov napr. aj tunelom popod Tatry.

Fotografie zdroj: Noviny Kežmarok

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X