hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 40

Bobria hrádza pri železničnej trati v Spišskej Belej už bola nebezpečná

Stúpajúca voda nad bobrou hrádzou pri železničnej trati v blízkosti železničnej zastávky v Spišskej Belej už bola rizikom. Existovala hrozba, že v prípade väčších dažďov dôjde k poškodeniu koľajiska. Od železničného násypu ju delil už necelý výškový meter.

Napriek tomu, že bobor vodný (Castor fiber) je mimoriadne plachý tvor, na hluk železnice si postupne zvykol.

Správca vodného toku so správcom železničnej infraštruktúry, spolu s odbornou organizáciou ochrany prírody dňa 30.08.2016 umelým zásahom hrádzu prerušil a nahromadená voda bola vypustená priepustom popod železničnú trať na tzv. Nižné lúky.

Aktivity najväčšieho európskeho hlodavca – bobra – v tejto lokalite budú naďalej monitorované.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X