Denníky a listy – cesta k duši L. Mednyánszkeho

Celý minulý rok  sme si rôznymi podujatiami v našom meste pripomínali osobnosť L. Mednyánszkeho, keďže  práve v roku 2019 uplynulo 100 rokov od jeho úmrtia. Jeho maliarske majstrovstvo nepochybne patrí ku klenotom európskeho výtvarníctva prelomu 19. a 20. storočia. Kaštieľ v Strážkach je tým miestom, ktoré bezprostredne nesie stopy jeho fyzickej prítomnosti – ľudskej i tej umeleckej.

Novým kamienkom do ucelenejšej mozaiky poznania zákutí jeho vnútra je kniha, ktorú vydaním v roku 2019 priniesla Slovenská národná galéria. Ide o publikáciu Denníky a listy. Kniha zachytáva dianie obdobia rokov 1877 -1918, pričom ide o výber z umelcových zachovaných denníkov a listov.

Do rúk ďalšej generácie obdivovateľov tvorby L. Mednyánszkeho sa tak dostáva titul, ktorý v druhom slovenskom rozšírenom vydaní denníkov Ladislava Mednyánszkeho zapĺňa prázdny priestor  po vypredanom prvom vydaní z roku 2007. Čitateľ, nielen milovník a znalec Mednyánszkeho diela a osobnosti, ale aj širšia kultúrna verejnosť či lokálpatrioti Strážok sa cez denníky a listy ponoria do atmosféry  lámajúcich sa storočí – 19. a 20. storočia – ovplyvnených či formovaných takými udalosťami, ako boli prvá svetová vojna a koniec Habsburskej monarchie.

Novinkou druhého slovenského rozšíreného vydania knihy sú nové denníkové záznamy a korešpondencia, ktoré sa objavili vďaka kontinuálnemu výskumu Mednyánszkeho tvorby.

Denníky vychádzajú na 788 stranách ako nový výber, ktorý pripravili István Bardoly zo Strediska Forster v Budapešti, Csilla Markója z Maďarskej akadémie vied v Budapešti a Katarína Beňová z Katedry dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej národnej galérie (SNG). Súčasťou tohto vydania je aj bohatý vizuálny materiál zo zbierok kresby SNG a ostatných slovenských galérií. V priebehu posledných rokov bol tento materiál profesionálne zdigitalizovaný tímom SNG a záujemcom je prístupný na stránke www.webumenia.sk.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X